Welkom!  |  Rita Velthuis  |  Praktijk voor Logopedie  
 
Rita Velthuis
P Rita Velthuis werkt vanaf 1979 als all-round logopedist en heeft zich inmiddels ook geregistreerd als dyslexie-specialist.
Rita Velthuis werkt vanaf 1979 als all-round logopedist en heeft zich inmiddels ook geregistreerd als dyslexie-specialist.

Op de volgende gebieden is o.a. recent bijgeschoold:
º OMFT, Oraal myofunctionele therapie
º Taaltherapie bij jonge kinderen
º Metaphon, behandelmethode bij articulatieproblemen
º Woordenschattraining
º Verbale ontwikkelingsdyspraxie
º Jonge stotterende kinderen
º Stemtherapie bij kinderen
º Lees- en spellingsproblemen
º Denkstimulerende gespreksmethode
º Stemproblemen bij volwassenen
º Spraak- en taalproblemen bij neurologische ziektebeelden

Inmiddels is veel ervaring opgedaan met het behandelen en begeleiden van kinderen met een "rugzak cluster 2".

ga terug


disclaimer