Welkom!  |  Rita Velthuis  |  Praktijk voor Logopedie  
 
Praktijk voor Logopedie
Logopedie Leek biedt logopedische hulp voor volwassenen en kinderen die problemen hebben met spreken en verstaan, bijvoorbeeld als gevolg van stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, slikken, taal, horen en lezen. Logopedische hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van ouders, familie en/of leerkrachten.

Logopedie Leek heeft expertise op het gebied van behandeling van dyslexie, stotteren, fonologische stoornissen, slikstoornissen, OMFT bij orthodontische behandeling en taalproblematiek.

Logopedie Leek werkt volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De praktijk is ingeschreven in het landelijke kwaliteitsregister. Jaarlijks worden na- en bijscholingscursussen gevolgd en er wordt actief deelgenomen aan regionale werkgroepen.

        
Contactgegevens
Stuur gelijk een e-mailbericht
Praktijk voor Logopedie Leek
Rita Velthuis
Swarte Ruiters 10
9351 NN  LEEK

T 0594 - 51 64 52
E info@logopedieleek.nl
I www.logopedieleek.nl
R routekaart
ga terug


disclaimer