wat doet de logopedist?  |  wat is logopedie?
 
Wat is logopedie?
Logopedie is de behandeling van problemen / stoornissen bij kinderen en volwassenen op een uiteenlopend aantal gebieden.
Logopedie is de behandeling van problemen / stoornissen bij kinderen en volwassenen op een uiteenlopend aantal gebieden.
Logopedie is de behandeling van problemen / stoornissen bij kinderen en volwassenen op het gebied van:

Adem en stem
º Onvoldoende adembeheersing, mondademen
º Een hese of schorre stem door verkeerd stemgebruik
º Stemklachten na ziekte of operatieve ingrepen

Spraak
º Articulatieproblemen
º Stotteren
º Broddelen

Taal
º Taalachterstand in taalproductie/taalbegrip
º Vertraagde taalontwikkeling
º Taalverlies na bijvoorbeeld een hersenbloeding

Gehoor
º Slechthorendheid / doofheid / spraakafzien
º Revalidatie na een CI

Slikken
º Slikproblemen ten gevolge van neurologische stoornissen
º Afwijkend slikken/tongpersen in combinatie met orthodontische behandeling
º Afwijkend slikken in combinatie met afwijkende mondgewoonten

Dyslexie
º Leesproblemen
º Spellingsproblemen


ga terug


disclaimer