wanneer is logopedie nodig?  |  als praten niet vanzelf gaat
 
Als praten niet vanzelf gaat
Bij sommige kinderen komt het praten moeilijk of laat op gang. Er is dan extra aandacht nodig. De logopedist kan onderzoek doen en vaststellen op welk gebied de extra aandacht nodig is, bijvoorbeeld:
• Taalbegrip
• Woordenschat
• Zinsvorming
• Articulatie
• Woordvorming
• Mondmotoriek
• Slikken en kauwen

Het logopedisch onderzoek kan al op zeer jonge leeftijd, zeker al vanaf 2 jaar, plaatsvinden. Het onderzoek bestaat uit testonderdelen met speelgoed en uit observaties. Zijn er problemen ter aanvang van voeding, zuigreflex, slikken en drinken, dan kan logopedie al veel eerder geïndentificeerd zijn.

Tip 1 - kijk naar de manier waarop u zelf praat
Als de spraak-taalontwikkeling extra aandacht nodig heeft, is de manier waarop u zelf praat heel belangrijk.
• Gebruik korte, eenvoudige zinnen
• Praat niet te snel
• Gebruik geen kindertaal
• Laat goed zien hoe je met je mond beweegt
• Lees veel voor ( » download brochure 'Voorlezen')

Tip 2 - Probeer met uw kind in situaties te komen waarin u veel kunt praten.
• Praat over wat uw kind doet
• Praat over wat u zelf ziet
• Praat over wat u samen ziet

Tip 3 - Dwing niet tot nazeggen
Herhaal hetgeen uw kind zegt nog eens in een goede vorm. Neem niet te vlug genoegen met gebaren. Als uw kind alleen nog maar klanken maakt, herhaal dan het woord dat bedoelt wordt. Als uw kind in losse woordjes spreekt, herhaal dan de uiting in een korte zin, bijvoorbeeld: "pappa eg" wordt "ja, pappa gaat weg"
• Neem de tijd
• Dwing uw kind niet tot nazeggen
• Herhaal en vul aan
• Keur niet af maar corrigeer positief


        


Tip 4 - Praat samen
Er zijn allerlei spelletjes, speelgoed en boekjes te gebruiken om samen te praten.
Samen plaatjes bekijken en om de beurt benoemen.
Samen lotto of memory spelen, bij elkaar zoeken, omschrijven en benoemen.
Samen winkeltje spelen, samen met het poppenhuis, de garage of poppenkast spelen.
Samen tekenen, plakken en knippen.
• Blijven benoemen en aanwijzen
• Om de beurt praten
• Reageren op elkaar
• Vertellen wat je doet
• Vertellen wat je ziet

Tip 6 - Zing en lees samen
Lees uw kind iedere dag een verhaaltje of rijmpje voor of zing liedjes.
Lees in een langzaam tempo en herhaal nu en dan hetzelfde boekje.

Tip 8 - Onderneem samen dingen
Allerlei dagelijkse bezigheden zijn geschikt om extra aandacht aan het praten te besteden. Hierbij kunnen ook eenvoudige opdrachtjes gegeven worden om het taalbegrip te stimuleren. Praat samen over wat u doet terwijl u bezig bent met:
• Wassen/douchen
• Aan/uitkleden
• Was sorteren/vouwen
• Boodschappen doen
• Opruimen
• Fietsen/autorijden


        


Tip 9 - Wen duimen, spenen en open mond af
Voor de ontwikkeling van het praten is het niet bevorderlijk als uw kind de hele dag duimt of speent.
Probeer dit, vanaf de leeftijd van 2 jaar, overdag langzamerhand af te wennen. Na het vijfde jaar kan het duimen/spenen bij het inslapen langzamerhand worden afgewend.
Het drinken uit een beker stimuleert de mondmotoriek evenals het afhappen van de lepel.
Een goede mond/lipsluiting stimuleert o.a. het slikken, het gehoor, een goede kaakstand en een goede articulatie.

Tip 10 - Doe de sneltest
Op de website kindentaal.logopedie.nl staat een handige SNEL-test.
[SNEL] staat voor [Spraak- en taal Normen Eerste Lijn]. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de taalontwikkeling van uw kind.

  klik hier om gelijk naar de sneltest te gaan.


Tot slot - Gehoor
Een goed gehoor is zeer belangrijk voor de spraak-taalontwikkeling. Bij twijfels zal dit altijd nader onderzocht moeten worden.

Veel praatplezier!

ga terug


disclaimer