behandeling  |   aanmelding, verwijzing en vergoeding
 
Behandeling
De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. De bevindingen worden met u besproken en in overleg wordt bepaald of behandeling volgt.

Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt één keer per week behandeld maar ook twee of drie keer per week is mogelijk. Ouders kunnen de behandeling altijd bijwonen.
Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Bij het onderzoek en tijdens de behandeling worden recente testen en behandelmaterialen gebruikt. In overleg wordt een behandelplan opgesteld en ter zijner tijd geevalueerd. Indien nodig vindt overleg plaats met derden zoals fysiotherapeut, school, peuterspeelzaalleidster, en dergelijke

Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie. Wanneer overleg gevoerd wordt met derden, bijvoorbeeld met de leerkracht of de fysiotherapeut, wordt altijd uw toestemming gevraagd, Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het privacyreglement en de klachten regeling van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie wordt nageleefd.

ga terug
 


disclaimer